WhatsApp
  • Daima “en iyi” olmak, vazgeçilmez hedefimizdir.

Hakkımızda

IPS Danışmanlık ve Dış Ticaret  15 yıla yaklaşan profesyonel pazarlama ve dış ticaret tecrübesi ile Ümit AYDIN ve Murat CANKARA tarafından firmaların yapılarının ve personel yetkinlerinin değişen dünya şartlarına uyumlarını sağlamak ve firmaların ihracatını arttıran kalıcı çözümler geliştirmek amacı ile kurulmuştur.

IPSS kelimesinin açılımı, International product supply service ( uluslararası ürün tedarik hizmetleri ) anlamlarına gelmektedir ve bizlerin misyonumuza sağladığı uyum açısından özellikle seçilmiştir. IPS, artık sınırların kalktığı ve dünya ülkelerinin birbirine ticari açıdan daha çok yaklaştığı günümüzde, hem yurt içi hem de yurt dışı rekabet ile karşı karşıya kalan işletmelerin kârlılığını ve pazar bilgisini yeni yöntemler ile arttırmayı amaçlamaktadır.

Bu amaca ulaşmak için işletmelerin ihtiyaçlarına özel çözümler geliştirilerek, ticari açıdan daha rekabetçi bir yapıya sahip olmaları sağlanmaktadır. Ayrıca personellerine verilen eğitimler ile de kurulan rekabetçi yapının sürdürülebilir olması hedeflenmektedir.

Dış ticarete yeni başlayacak ya da var olan diş ticaretini daha da geliştirmek isteyen firmalara bunu mümkün kılacak şekilde IPS tarafından bir dış ticaret ağı kurulmaktadır.

Bu ağın yönetimi ve tüm ihracat süreci tarafımızca yürütüleceği gibi , talep halinde firma çalışanlarını ya da girişimcileri de dahil ederek işler hale getirilmektedir.

Hakkımızda
IPS Danışmanlık ve Dış Ticaret Ltd. Şti

Rakamlarla Biz

(Bu Güne Kadar Elde Ettiğimiz Başarılar)

75

Mutlu Müşteri

63

Sipariş

88

Ürün

16

Ülke

Sıkça Sorulan Sorular

Bakanlar Kurulu, kamu ahlakı, kamu düzeni, kamu güvenliği, insan, hayvan ve bitki sağlık ve hayatlarının korunması, sanatsal, tarihi veya arkeolojik değeri olan ulusal hazinelerin korunması, fikri ve sınai mülkiyet haklarının korunması gerekçeleri ile eşyanın gümrükçe onaylanmış bir işlem veya kullanıma tabi tutulmasına yasaklama veya kısıtlamalar koyabilir.

Ayrıca, Türkiye ile ticaret, gümrük, taşımacılık anlaşması bulunmayan ve imzalanmış anlaşmaları süresinden önce tek taraflı olarak kısmen veya tamamen hükümsüz bırakan veya Türk kara, hava ve deniz taşıtlarına karşı yasaklama ve kısıtlamalar koyan veya bunlar hakkında farklı işlemler uygulayan yabancı ülkelere ait eşya ve taşıtlara, karşılık olmak üzere, yasaklama veya kısıtlamalar koymaya ve farklı işlemler veya farklı tarifeler uygulamaya Bakanlar Kurulu yetkilidir.

Uluslararası veya ikili anlaşmalar, kanun, tüzük ve kararnamelerle konulmuş yasaklama ve kısıtlama hükümleri saklı kalmak üzere, her türlü eşyanın Türkiye'den ihracı serbesttir.

İhracat beyannamesinin yanı sıra, sözlü beyan formu, özel fatura ve kumanya listesi ile ihracına izin verilen eşyanın gümrük işlemleri bu belgeler ile yürütülür.

Türkiye Gümrük Bölgesinden ihraç edilecek eşya, ihracata ilişkin gümrük beyannamesi ile yetkili gümrük idaresine beyan edilir.

İhracat Rejimi, serbest dolaşımda bulunan eşyanın ihraç amacıyla Türkiye Gümrük Bölgesi dışına çıkışına ilişkin hükümlerin uygulandığı rejimdir.

Ekibimiz

Murat CANKARA
Murat CANKARA

FOUNDER PARTNERS - MANUFACTURER DIRECTOR

Ümit AYDIN
Ümit AYDIN

FOUNDER PARTNERS - GENERAL MANAGER

Ürün ve hizmetlerimiz hakkında daha detaylı bilgi almak için, Hemen Arayın! (0212) 240 40 14

Hemen Arayın!

Formu doldurun , Konu hakkında kısa bir açıklama yazın, Yetkili danışmanlarımız sizi arasın

IPS Danışmanlık ve Dış Ticaret  15 yıla yaklaşan profesyonel pazarlama ve dış ticaret tecrübesi ile Ümit AYDIN ve Murat CANKARA tarafından firmaların yapılarının ve personel yetkinlerinin değişen dünya şartlarına uyumlarını sağlamak ve firmaların ihracatını arttıran kalıcı çözümler geliştirmek amacı ile kurulmuştur.

  • 0 (212) 240 40 14

  • 0 (212) 240 40 24

  • info@ipss.com.tr

  • Teşvikiye Mh. Hacı Emin Efendi Sk. Kerem Apt. N:39/6 Nişantaşı/ İstanbul/Türkiye

  • Hafta İçi: 09:00 - 19:30 Arası.
    Cumartesi: 09:00 - 18:00 Arası.
    Pazar: Kapalı